Robotiko v vsako osnovno šolo / Robotics at every elementary school

Projekt je namenjen zbiranju sredstev za opremljanje učilnic robotike.
V šestih letih smo opremili robotske učilnice osnovnih šol Predoslje, Simon Jenko, Stane Žagar, Orehek in Gimnazijo Franceta Prešerna.
Projekt bo spodbudil sodelovanje med osnovnimi in srednjimi šolami.

The project is intended to raise funds for equipping robotics classrooms.
In six years, we equipped robot classrooms in elementary schools Predoslje, Simon Jenko, Stane Žagar, Orehek and the Gymnasium of France Prešeren.
The project will encourage cooperation between primary and secondary schools.