Peljimo otroke na morje / Let’s take the children to the sea

Vsako leto peljemo skupino otrok na letovanje na Debeli rtič, letos bo že šestič. Vsakokrat peljemo 12 – 14 otrok, do sedaj smo peljali preko 90 otrok. Vodja projekta je Barbara Tavčar.

Every year, we take a group of children on a holiday on Debeli Rtič, this year it will be sixth. Twelve to 14 children are taken each time, and we have taken more than 90 children to date. The project manager is Barbara Tavčar.