Obnova reintegracijskega centra Vincenca Drakslerja / Restoration of the reintegration center Vincent Draksler

Prenova regijskega reintegracijskega centra za ozdravljene odvisnike v Pristavi pri Tržiču.
Člani Rotary kluba Kranj smo s svojim brezplačnim delom in finančno donacijo 45.000€ v sodelovanju z Rotary International omogočili prenovo zgornjega nadstropja centra Vincenca Drakslerja.

Renovation of the regional reintegration center for healed addicts in Pristav pri Tržiču.
Members of the Rotary Club Kranj, with their free work and financial donation, provided € 45,000 in cooperation with Rotary International to renovate the upper floor of the center of Vincent Draksler.