Naša misija je pomagati pomoči potrebnim in širiti medsebojno prijateljstvo.

Smo organizacija, ki temelji na načelih prijateljevanja ljudi različnih poklicev in poslovnega udejstvovanja, predanih humanitarni miselnosti.

Rotary Club Kranj
Distrikt: 1912
Klub ID: 50917
Poštni naslov: Predoslje 39, 4000 Kranj
e-naslov: rotary.kranj@gmail.com
Predsednik: Dejan Aljančič
Podpredsednik: Iztok Kraševec
Sekretar: Bogdan Debeljak
Sekretar 2: Sandi Dornik

Srečanja: Elegans Hotel, Posest Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj, vsak ponedeljek ob 19.30

TRR za članarino:
NLB SI56 0206 8003 5020 429

TRR za projekt Tudi ti si Angel:
NLB Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana: 
IBAN: SI56 0284 3026 3087 557  
BIC: LJBASI2K


Our mission is to help help and to expand mutual friendship.

We are an organization based on the principles of friendship of people of different professions and business engagement committed to humanitarian thought.

Rotary Club Kranj
District: 1912
Club ID: 50917
Post address: Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenia, Europe
e-mail: rotary.kranj@gmail.com
President: Dejan Aljančič

Vice-president: Iztok Kraševec
Secretar: Bogdan Debeljak
Secretar 2: Sandi Dornik
Meetings: Elegans Hotel, Brdo Estate, Predoslje 39, 4000 Kranj, every Monday 7.30 PM

Bank account for the project You are an Angel as well at:

NLB Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana: 
IBAN: SI56 0284 3026 3087 557  
BIC: LJBASI2K